Nasz zespół

Home

Usługi

Aktualności

Kontakt

RODO

A2KP KANCELARIA Sp. z o.o.

43-300 Bielsko Biała,

ul Ulica Grażyńskiego 71
 

Blog

18 października 2021
  Zgodnie z art. 104 ust. 1 Prawa bankowego Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, co do zasady są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie
16 sierpnia 2021
  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej „Dyrektywa”) zobowiązała do wdrożenia wynikających z niej zasad przez podmioty publiczne oraz prywatne zatrudniające powyżej 50 osób (niezależnie od charakteru ich
21 lipca 2021
  Zgodnie z art. 30 ust. 1 RODO: „Każdy administrator oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel administratora prowadzą rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiadają; w rejestrze tym zamieszcza się wszystkie następujące informacje: imię i nazwisko lub nazwę
14 lipca 2021
  W ramach niniejszej opinii rozważona zostanie możliwość transferu informacji, w ty, informacji objętych tajemnicą bankową oraz informacji zawierającej dane osobowych, w kontekście wymagań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
29 maja 2021
  Na mocy tzw. „ustawy sektorowej” w dniu 4 maja 2019 roku weszła w życie modyfikacja ustawy Prawo bankowe, która w art. 70a zobowiązała Banki do udzielania na wniosek osoby fizycznej (prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, o ile posiada
05 maja 2021
  W ramach niniejszej opinii rozważone zostaną przesłanki zobowiązujące Bank do zawarcia z podmiotem zewnętrznym umowy outsourcingowej w świetle wymagań określonych w ustawie Prawo bankowe oraz Wytycznych EBA w sprawie outsourcingu z dnia 25 lutego 2019 roku (dalej „Wytyczne EBA”) w
17 kwietnia 2021
  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Powyższy przepis ustanawia
27 marca 2021
  Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt. 1 Prawa bankowego, Bank może, w drodze umowy zawartej na piśmie, powierzyć przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu (…) wykonywanie w imieniu i na rzecz banku pośrednictwa w zakresie czynności bankowych, przy czym powierzenie takie

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

18 października 2021
  Zgodnie z art. 104 ust. 1 Prawa bankowego Bank, osoby w nim zatrudnione oraz
16 sierpnia 2021
  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 w sprawie ochrony osób

Zapewniamy zgodność z przepisami ochrony danych osobowych.

Jesteśmy też ekspertami w dziedzinie prawa pracy.

    Bezpieczeństwo jest tym, czym się staje