Bezpieczeństwo jest tym, czym się staje                        

 

 

Mariusz Nowak

 

Ekspert prawa pracy i ochrony danych osobowych. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1996 r. ukończył Aplikację Inspektorską w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu składając egzamin państwowy przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Głównego Inspektora Pracy. W latach 1999-2000 odbył Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Instytucie Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1994-2020 zatrudniony w Państwowej Inspekcji Pracy, od 2003 r. na stanowisku nadinspektora pracy. W okresie zatrudnienia w PIP, przez 12 lat kierował Sekcją Nadzoru i Kontroli w Oddziale w Bielsku Białej OIP w Katowicach. W toku zatrudnienia wchodził w skład zespołu opiniodawczo-doradczego Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach. Zasiadał w kapitule corocznego konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca –Organizator Pracy Bezpiecznej”, prowadząc kontrole audytowe w zakresie prawnej ochrony pracy grupy największych pracodawców, biorących udział w konkursie, w tym laureatów konkursu. W okresie zatrudnienia w Państwowej Inspekcji Pracy nadzorował realizację kontroli tematycznych – przeprowadzanych przez ogół zatrudnianych inspektorów – z zakresu czasu pracy, w tym czasu pracy w sektorze bankowym oraz outsourcingu pracowniczego. W tym zakresie współpracował z Głównym Inspektoratem Pracy, przygotowując coroczne sprawozdania z kontroli tematycznych, dotyczących przestrzegania przepisów o czasie pracy oraz outsourcingu pracowniczego. Ponadto, przewodniczył zespołowi tematycznemu czasu pracy i wynagrodzeń, działającemu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach. Samodzielnie przeprowadził m.in. kilkaset specjalistycznych kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy, w tym także o czasie pracy w sektorze bankowym oraz w podmiotach leczniczych. Od 1997 r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, dla zróżnicowanej grupy odbiorców – od kadry menedżerskiej i kierowniczej do pracowników służby bhp. W ramach szkoleń zamkniętych, szkolił zarówno podmioty publiczne takie jak, m.in. ZUS, Prokuratura, Urzędy Wojewódzkie, jak i duże podmioty prywatne, jak, m.in. Cooper Standard Automotive, Żywiec Zdrój S.A. czy PZU, a także ogólnopolskie organizacje związkowe. Prowadził zajęcia z zakresu prawnej ochrony pracy w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu. Kompetencje w zakresie dydaktyki prawa pracy rozwinął również podczas wieloletniego prowadzenia wykładów w tej dziedzinie dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy w Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej. Aktualnie wykłada prawo pracy na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej. Jako wykładowca akademicki współpracował też z Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Specjalizuje się w problematyce czasu pracy, w tym czasu pracy w podmiotach leczniczych, problematyce tworzenia i kształtowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, dokumentacji pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych ipracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i relacji pracodawców z organami związkowymi oraz praktycznych i prawnych aspektów postępowania kontrolnego i administracyjnego organów Państwowej Inspekcji Pracy. W tym zakresie doradza i szkoli pracodawców. Na zlecenie pracodawców prowadzi wewnętrzne audyty w zakresie przestrzegania prawa pracy i optymalizacji rozwiązań prawno-organizacyjnych.

 

 

Zapewniamy zgodność z przepisami ochrony danych osobowych.

Jesteśmy też ekspertami w dziedzinie prawa pracy.

27 lipca 2023
Od 10 kwietnia 2023 r. weszły w życie nowe zasady dotyczące działalności kas zapomogowo-pożyczkowych.
08 maja 2023
Ramy prawne innych form monitoringu pracowników wyznaczają znowelizowane przepisy Kodeksu pracy (dalej „KP”), tj.

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Arkadiusz Kraus


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Zarządzanie i Marketing), Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw) oraz Stokholm Univeristy w ramach programu Executive MBA. Przez kilka lat pracował w Dziale Prawnym w Zakładach Chemicznych Oświęcim (dzisiaj Synhtos SA). Przez kolejne lata zatrudniony w bankach komercyjnych na wielu stanowiskach menadżerskich, tj. w Cieszynie (Zastępca Dyrektora ds Sprzedaży), Chrzanowie (Dyrektor Oddziału), Oświęcimiu (Dyrektor Centrum Korporacyjnego). W strukturach tych odpowiadał za budowanie relacji biznesowych z najważniejszymi klientami korporacyjnymi banku. W Chrzanowie oraz w Oświęcimiu dodatkowo podlegały mu komórki ryzyka bankowego. W 2001 roku przez okres 6 miesięcy kierował kilkoma projektami w obszarze HR w Centrali Banku BPH SA. Był twórcą kilku autorskich szkoleń dotyczące umiejętności sprzedażowych pracowników sektora bankowego. Od 2018 roku prowadził firmę specjalizującą się w obszarze ochrony danych osobowych (Forum Konsulting), od 2019 roku sprawuje funkcję Prezesa Zarządu firmy A2KP KANCELARIA Sp. z o.o. Niezależnie od tego sprawuje funkcję Inspektora Ochrony Danych w wielu podmiotach finansowych, w tym w bankach oraz funduszu inwestycyjnym, a także w dużej firmie informatycznej. Konsultant w dziedzinie ochrony danych osobowych. Jest twórcą autorskich regulacji w obszarze RODO wdrażanych w podmiotach, w których pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych. Odpowiedzialny w kilku bankach za przegotowanie swoich indywidualnych rekomendacji dotyczących wdrożenia Wytycznych Europejskiego Nadzoru Bankowego z 2019 roku w zakresie outsourcingu bankowego. Prowadzi szkolenia ukierunkowane na praktyczne aspekty wdrażania RODO z ich ukierunkowaniem na łączenie zasady legalizmu prawnego z dotychczasową praktyką pracy w obrębie poszczególnych administratorów danych. Od 2020 roku pełni funkcję konsultanta w obszarze ochrony danych osobowych oraz outsourcingu bankowego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie. Pełni także funkcję audytora w zakresie ochrony danych osobowych w odniesieniu do różnych podmiotów (banki, fundusze inwestycyjne, oraz podmioty prywatne). Jest także autorem szkoleń wdrażających wymagania wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii oraz wzorów regulacji wdrażających w/w wymagania. 


A2KP KANCELARIA Sp. z o.o.

43-300 Bielsko Biała,

ul Ulica Grażyńskiego 71
 

RODO

Kontakt

Aktualności

Usługi

Home

Nasz zespół