Bezpieczeństwo jest tym, czym się staje                        

 

Zapewniamy zgodność z przepisami ochrony danych osobowych.

Jesteśmy też ekspertami w dziedzinie prawa pracy.

27 lipca 2023
Od 10 kwietnia 2023 r. weszły w życie nowe zasady dotyczące działalności kas zapomogowo-pożyczkowych.
08 maja 2023
Ramy prawne innych form monitoringu pracowników wyznaczają znowelizowane przepisy Kodeksu pracy (dalej „KP”), tj.

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

 

 

 

 

 

 

Współpracujemy z wieloma podmiotami z różnych branż:

bankowość, fundusze inwestycyjne, DPS-y, firmy informatyczne, kancelaria podatkowa i inne.

 

Przeprowadzanie audytów RODO

 

Audyt pozwala na zweryfikowanie poprawności wdrożenia RODO przez Administratora Danych. Na podstawie analizy procedur, funkcjonujących zabezpieczeń, wiedzy pracowników oraz ich praktyki w zakresie ochrony danych, przedstawiamy raport z propozycjami dotyczącymi konkretnych zmian lub potwierdzamy poprawność wdrożenia RODO. W sytuacji, gdy wyniki audytu wskazują na konieczność dokonania poprawek lub modyfikacji celem uzyskania pełnej zgodności z RODO, Klient sam decyduje, czy proces ten zechce powierzyć naszej kancelarii, czy też skorzysta z usług innego podmiotu.

 

Wdrożenia RODO

 

Wdrożenia RODO, co do zasady, powinno być dopasowane do potrzeb konkretnego podmiotu (Administratora Danych Osobowych)                 i uwzględniać aspekt praktyczny tak, aby wzmacniało naturalne cele danego przedsiębiorcy, nie naruszając jednocześnie zasady legalizmu prawnego. Oferujemy swoim Klientom poczucie stabilności i pewności w obszarze ochrony danych osobowych, dając im przy tym komfort w ramach aktywności, którą prowadzą. Czyniąc to, bazujemy na doświadczeniu we współpracy z wieloma podmiotami z różnych obszarów gospodarki.

 

Konsultacje w obszarze RODO

 

Zdarzają się sytuacje, w których warto zasięgnąć porady specjalistów. Dotyczy to na przykład incydentów naruszających ochronę danych. Pomagamy ustalić, czy konieczne jest zgłoszenie takiego incydentu do Prezesa UODO. Pomagamy także w obsłudze skarg i wniosków osób, których dane przetwarzane są przez Administratora Danych. Wskazujemy, w jaki sposób zrealizować wnioski takich osób. Uczymy, jak prawidłowo wdrożyć Rejestr Czynności Przetwarzania oraz Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania. Weryfikujemy poprawność zawartych przez Administratora Umów Powierzenia. Monitorujemy sposób zarządzania zgodami Klienta na przetwarzanie danych i wywiązywania się przez Administratora z obowiązku informacyjnego określonego w RODO.

 

Prawo pracy

 

W oparciu o długoletnie doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania przepisów prawa pracy, zdobywane także w ramach działalności kontrolnej Państwowego Inspektora Pracy, oferujemy stałe i doraźne wsparcie oraz szkolenia w tej dziedzinie. Nasza oferta w zakresie prawa pracy obejmuje między innymi:

 

- tworzenie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej,

- doradztwo w zakresie doboru optymalnych podstaw zatrudnienia, w tym stosowania różnych typów umów o pracę lub umów 

  cywilnoprawnych,

- pełne wdrożenie oraz modyfikację regulaminów pracy z uwzględnieniem ostatnich zmian ustawodawczych, w tym dotyczących m.in. mobbingu

  oraz dyskryminacji, monitoringu pracowników czy ochrony danych osobowych,

- doradztwo w zakresie optymalnego stosowania poszczególnych systemów czasu pracy i jego rozliczania, a także prawidłowego formułowania

  w regulaminach pracy postanowień dotyczących systemów czasu pracy, jego rozkładów oraz okresów rozliczeniowych,

- wdrażanie oraz modyfikację regulaminów wynagradzania, a także innych wewnętrznych źródeł prawa pracy,

- udzielanie porad i merytoryczne wsparcie pracowników działów HR w zakresie prawa pracy,

- wypadki przy pracy, przygotowanie dokumentacji wypadkowej, tworzenie zespołu badającego okoliczności wypadku przy pracy,

- reprezentację w trakcie kontroli PIP oraz przygotowanie odpowiedzi formalnych na środki prawne PIP, a także odwołań

   od nakazów i wystąpień PIP,

- pełne audyty zgodności z przepisami prawa pracy wraz z propozycjami dotyczącymi sposobu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności.

 

 

Wdrożenie Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii

 

Przeprowadzenie „audytu zgodności” dotyczącego wdrożenia dyrektywy „w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii” (dalej „dyrektywa”). Pełne wdrożenie dyrektywy wraz z możliwością pełnienia funkcji podmiotu zewnętrznego przyjmującego zgłoszenia o naruszeniu prawa oraz przeprowadzającego działania następcze dotyczące zgłoszenia.

 

 

Audyty zgodności w zakresie bankowych regulacji wewnętrznych dotyczących powierzania czynności podmiotom zewnętrznym

 

W ramach audytu weryfikujemy zakres i sposób wdrożenia w ramach wewnętrznych regulacji bankowych Wytycznych EBA w sprawie outsourcingu z dnia 25 lutego 2019 r. Oceniamy sposób weryfikowania przez Bank skumulowanego ryzyka wynikającego z relacji łączącej Bank z podmiotem zewnętrznym. Badamy także konkretne umowy podpisane przez Bank z podmiotami zewnętrznymi pod kątem ich kwalifikacji do outsourcingu bankowego lub outsourcingu zgodnie z Wytycznymi EBA.

 

 

 

 

 

 

 

A2KP KANCELARIA Sp. z o.o.

43-300 Bielsko Biała,

ul Ulica Grażyńskiego 71
 

RODO

Kontakt

Aktualności

Usługi

Home

Nasz zespół